Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Park Miejski
ul. Wigury 1
tel. 785-986-878

To najstarszy park w Grudziądzu, założony w 1865 roku. Malowniczy staw z fontanną,
zróżnicowany i w dużej mierze stary drzewostan (klony, graby, magnolie i wiśnie), odtworzona „Różanka” (ogród róż 11 gatunków) i nowoczesny, wielofunkcyjny plac zabaw to ulubione miejsce wypoczynku grudziądzan.

W Parku istnieje możliwość wypożyczenia:
- hulajnóg w cenie 3 zł (1/2h) i 5 zł (1h)
- rolek w cenie 3 zł (1/2h) i 5 zł (1h)

Bezpłatnie można wypożyczyć:
- sprzęt do minigolfa (kijki i piłeczki)
- szachy
- warcaby
- bulle

Park Miejski w Grudziądzu, ul. Wigury 1, 86-300  Grudziądz,
email: park@moriw.grudziadz.pl
tel. 721 552 611
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA HULAJNÓG/ROLEK
1. Wypożyczane hulajnogi/ rolki są własnością Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.
2. Wypożyczalnia w Parku Miejskim ul. Wigury 1 w Grudziądzu jest czynna: od 1 kwietnia  do 31 października od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00- 18.00.
3. Hulajnogi/rolki  wypożyczane są osobom powyżej 16 roku życia. Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć sprzęt wyłącznie za zgodą  osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczone mienie oraz osobę z niego korzystającą. 
4. Z hulajnóg/rolek mogą korzystać osoby, których waga nie przekracza 100 kg.
5. Wypożyczający przedstawia aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik Wypożyczalni spisuje dane niezbędne do realizacji umowy wypożyczenia.
6. Wypożyczający hulajnogę/rolki ponosi opłatę za czas wypożyczenia według cennika Wypożyczalni - płatne z góry.
7. Jeżeli Wypożyczający nie posiada kasku zabezpieczającego może go otrzymać nieodpłatnie w biurze Wypożyczalni.
8. Wypożyczający przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania hulajnogi/rolek od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu. W przypadku utraty wypożyczonej hulajnogi, rolek  lub kasku, na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu i ponosi koszty naprawy w przypadku jego uszkodzenia.
9. Zabrania się przekazywania hulajnogi/rolek  osobom trzecim.
10. Hulajnogę/rolki  należy zwrócić do miejsca wypożyczenia tj. Wypożyczalni w Parku Miejskim w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.
11. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonej hulajnogi /rolek ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonej hulajnogi/rolek.
12. Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Wypożyczającego kosztami naprawy hulajnogi lub rolek  w przypadku uszkodzenia sprzętu.
13. Jeżeli  do końca dnia, w którym nastąpiło wypożyczenie hulajnogi/rolek  Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
Obowiązuje od 1.09.2017
MORiW w Grudziądzu uprzejmie informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu wykonywania czynności, których jest Pani/Pan stroną. Podpisując zgodność danych w dobrowolnie przedłożonym  dokumencie, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MORiW moich danych osobowych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);   (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)