Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Lodowisko w Parku Miejskim
tel. 691-111-197

 

 

CENNIK
obowiązujący na lodowisku w sezonie 2023/2024

Bilet wstępu normalny:
od godz. 10.00 do godz. 13.45 i od godz. 16.00 do godz. 19.45 w dni powszednie i weekendy:
Bilet normalny 45 min.                                                      10,00 zł
Bilet normalny 90 min.                                                      16,00 zł
Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny  45 min.                 8,00 zł
Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny  90 min.               14,00 zł

Bilet wstępu ulgowy:
(dzieci i młodzież ucząca się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) od godz. 10.00 do godz. 13.45 i od godz. 16.00 do godz. 19.45 w dni powszednie i weekendy:
Bilet ulgowy 45 min.                                                             7,00 zł
Bilet ulgowy 90 min.                                                           10,00 zł
Bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny 45 min.                      6,00 zł.
Bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny 90 min.                     10,00 zł.
Wypożyczenie łyżew 45 min.                                              8,00 zł.
Bilet dla szkolnych grup zorganizowanych z opiekunem
45 min.                                                                                  5,00 zł.
Bilet ulgowy 45 min. obowiązujący podczas „Białych wakacji” (w okresie ferii zimowych) od godz. 10.00 do godz. 13.45 i od godz. 16.00 do godz. 19.45 w dni
powszednie i weekendy                                                       6,00 zł.

Grudziądzka Karta Seniora (ważna tylko za okazaniem karty przez posiadacza wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość) wejście na 45 min. od godz. 10.00 do godz. 13.45 i od godz. 16.00 do godz. 19.45 w dni powszednie i weekendy)
Bilet seniorski 45 min.                                                           5,00 zł.
Bilet seniorski 90 min.                                                           8,00 zł
Kaucja zwrotna (za 1 parę łyżew)                                       20,00 zł.

Karnety
Karnet normalny (10 wejść po 45 min w tym 1 gratis) - 90,00 zł 
Karnet ulgowy (10 wejść po 45 min w tym 1 gratis) - 63,00 zł 
Karnet z Grudziądzką Kartą Seniora (10 wejść po 45 min w tym 1 gratis) - 45,00 zł 

Karnet normalny dwugodzinny (10 wejść po 90 min w tym 1 gratis) - 144,00 zł 
Karnet ulgowy dwugodzinny (10 wejść po 90 min w tym 1 gratis) - 90,00 zł 
Karnet dwugodzinny z Grudziądzką Kartą Seniora (10 wejść po 90 min w tym 1 gratis) - 72,00 zł
Wejście 90-minutowe do wykorzystania podczas jednej sesji. 

REGULAMIN LODOWISKA
Park Miejski

1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Za Basenem 2, tel. 56 46 256 54.
2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach  10.00 -19.00 (ostatnie wejście).
Codziennie w godz. 14.00 -16.00 następuje przerwa konserwacyjna.
W każdą niedzielę od godz. 10.00 do 11.45 z lodowiska korzystać mogą jedynie dzieci do lat 12 i ich opiekunowie.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
5. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami.
6. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 7 odbywa sie wyłącznie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Dzieci do lat 7 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna.
7. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
8. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi  odpowiedzialności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy znacznej wartości - ich utratę lub uszkodzenie (telefony komórkowe, zegarki, aparaty fotograficzne).
10. Zakaz wstępu na taflę lodowiska osobom pod wpływem alkoholu.