Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Plaża miejska ul. Zaleśna 1, tel. kom. 727-797-383, kom. 665 93 19 19

e-mail: rudnik@moriw.grudziadz.pl

Zapraszamy na strzeżone kąpielisko i piaszczystą plażę nad Jeziorem Rudnickim Wielkim. Do dyspozycji plażowiczów jest: budynek sanitarny z recepcją (przebieralnie, toalety, natryski, w tym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie dla matki z dzieckiem), wypożyczalnia sprzętu wodnego, wypożyczalnia rowerów, kijków do nordic walking, leżaków, sprzętu sportowego, grille, ławy biesiadne, miejsce na ognisko. Dla dzieci przygotowano dwa place zabaw: jeden na plaży, drugi zlokalizowany niedaleko wypożyczalni sprzętu wodnego. Na kąpielisku wybudowano dwa pomosty, w tym jeden ze skocznią.

Na obiekcie znajduje się letni posterunek Policji i  punkt sanitarny, istnieje możliwość zorganizowania nauki pływania. Można zorganizować imprezy przy ognisku.

Na plaży znajduje się Restauracja Korsarz oraz Wakacyjny Punkt Informacji Turystycznej z punktem sprzedaży pamiątek.

Kąpielisko strzeżone czynne jest w miesiącach czerwiec – sierpień.

W sezonie letnim na plażę dojeżdża autobus miejski linii R, przed plażą znajdują się parkingi - utwardzony i leśny.

Przez cały rok na plaży odbywają sie imprezy sportowe (Bieg Trzech Plaż,) oraz rekreacyjne (szkółka biegowa, marsze nordic walking, kąpiele morsów).

PLAN OŚRODKA

 

1. Rower turystyczny na 1 godzinę - 5,00 zł

2. Rower turystyczny na 1 dobę/ za zgodą/ - 30,00 zł

3. Rower kolejna doba - 25,00 zł

4. Przechowanie roweru w magazynie (9.00 - 19.00) - 5,00 zł

5. Piłka plażowa na 1 godzinę - 5,00 zł

6. Pozostały sprzęt rekreacyjno - sportowy - 5,00 zł

7. Ognisko bez drewna + kije - 50,00 zł (kaucja zwrotna 10.00 zł)

8. Ognisko z dostarczonym drewnem + kije - 200,00 zł (kaucja zwrotna 10,00 zł)

9. Grill murowany + kratka - 35,00 zł (kaucja zwrotna 50,00 zł)

10. Leżak plażowy - 10,00 zł (kaucja zwrotna 10,00 zł)

11. Świetlica - wynajem powierzchni - doba - 250,00 zł

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Regulamin plaży miejskiej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku
w Grudziądzu
§ 1
1. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.
2. Kąpielisko otwarte jest w sezonie kąpieliskowym w godzinach 10.00 – 19.00.
3. Kolory flag oznaczają:
- BIAŁA – kąpiel dozwolona bez ograniczeń,
- CZERWONA – całkowity zakaz kąpieli,
- BRAK FLAGI – kąpielisko niestrzeżone (BRAK DYŻURNEGO RATOWNIKA).
4. Sygnalizacja alarmowa
  - trzy długie sygnały gwizdka;
  - wywieszona czerwona flaga;
5. Czystość wody na kąpielisku jest stale monitorowana przez odpowiednie służby
epidemiologiczne.
6. Akwen strzeżony podzielono na:
- brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm;
- strefę dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczoną kolorem
czerwonym;
- strefę o głębokości do 4 m oznaczoną kolorem żółtym;
7. Wypływanie poza obszar kąpieliska jest zabronione.
8. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.


§ 2
1. Dzieci do lat 12 mają prawo przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
2. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii, itp. proszeni są o ich zgłoszenie do kierownika zespołu ratowniczego.
3. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami: WOPR i RATOWNIK.
4. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń pełniących dyżur ratowników.
5. Na terenie obiektu czynne są wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz sprzętu rekreacyjno-sportowego.
6. Korzystanie z wypożyczonego sprzętu następuje na podstawie osobnej opłaty zgodnej z regulaminem wypożyczalni.
7. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego, sprzętu rekreacyjno-sportowego lub urządzeń kąpieliska oraz ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
8. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
9. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu kierownictwo kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności.
10. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:
           - przekraczania stref wyznaczonych kąpieliska;
           - wchodzenia do wody wbrew poleceniom ratownika;
- niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska;
           - zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasowania,
            popychania, wrzucania innych osób do wody oraz wykonywania niebezpiecznych skoków,
           - zaśmiecania i brudzenia terenu kąpieliska oraz plaż;
           - wprowadzania rowerów na teren plaży
- przenoszenia, przestawiania wyposażenia Ośrodka bez zgody Administratora;
- gry w piłkę na terenie plaży poza wyznaczonymi miejscami podczas przebywania na plaży innych plażowiczów;
- rozpalania ognisk i grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,

§ 3
1. Na całym terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych (e – papierosy, papierosy elektroniczne) poza wyznaczonymi strefami.
2. Zabrania się sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych o  zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa).
3. Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5% (z wyjątkiem piwa, gdzie dopuszcza się wyższe stężenie alkoholu) można spożywać w restauracji, na tarasie i w strefie grilla.
4. Właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących nadzoru nad zwierzęciem oraz sprzątania nieczystości. Kąpiel zwierząt dozwolona jest w miejscu oznakowanym.
5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska i ośrodka, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego.
6. Propozycje i uwagi prosimy zgłosić Dyrektorowi MORiW lub na adres e-mail: moriw@moriw.grudziadz.pl