Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

 

Plaża dzika Rudnik ul. Jeziorna, tel. kom. 727-797-383, kom. 665 93 19 19

e-mail: rudnik@moriw.grudziadz.pl

Zapraszamy na strzeżone kąpielisko i piaszczystą plażę z łagodnym zejściem do wody, gdzie znajduję się odpowiednio wydzielona strefa dla dzieci oraz dorosłych do 3 m głębokości. Do dyspozycji plażowiczów jest budynek sanitarny z toaletą, a także drewniana wolnostojąca przebieralna na plaży.

Plażę nadzorują ratownicy oraz pracownik gospodarczy.

Kąpielisko strzeżone czynne jest od początku wakacji do końca sierpnia w godzinie 10:00 - 18:00. W upalne dni nawet do 19:00.

 1. Administratorem kąpieliska jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku.
 2. Kąpielisko jest strzeżone w godz. 10.00 – 18.00, gdy wywieszona jest biała flaga.
 3. Kolory flag oznaczają:

         - BIAŁA – kąpiel dozwolona bez ograniczeń,

         - CZERWONA – całkowity zakaz kąpieli,

         - BRAK FLAGI – kąpielisko niestrzeżone.

 1. Dzieci do lat 7 mają prawo przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 2. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii, itp. proszeni są o ich zgłoszenie do kierownika zespołu ratowniczego.
 3. Na całym terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
 4. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania na terenie kąpieliska  osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 5. Akwen strzeżony dla osób nieumiejących pływać o głębokości 1,2m jest oznaczony kolorem żółtym.
 6. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami: WOPR i RATOWNIK.
 7. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.
 8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

         - przekraczać strefy wyznaczonych kąpielisk,

         - niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

        - zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody.

 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska i ośrodka, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego.
 3. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska oraz ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 4. Propozycje i uwagi prosimy wpisywać do księgi skarg  i wniosków lub zgłosić Dyrektorowi MORiW lub na adres e-mail: moriw@moriw.grudziadz.pl