Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

REGULAMIN TRENINGÓW NORDIC WALKING

1. Treningi mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym - lesie.
2. Uczestnicy stawiają się na miejsce zbiórki nie później niż na 5 min przed rozpoczęciem zajęć.
3. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatorów, np. w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewnego deszczu, burzy, innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych).
4. W treningach może uczestniczyć każdy chętny, bez względu na wiek i sprawność fizyczną, jednak zawsze na własną odpowiedzialność. Instruktor prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe podczas treningów ewentualne urazy ćwiczącego, uszkodzenia ubioru, sprzętu do ćwiczeń lub innych cennych rzeczy.
5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny stawić się w miejscu zbiórki z opiekunem prawnym w celu podpisania zgody na udział w treningu.
6. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach należy każdorazowo poinformować instruktora o ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedyspozycje uczestnika mogące stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach grupy nordic walking.
7. Uczestnicy są zobowiązani do udziału w zajęciach w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju sportowym i obuwiu sportowym, odpowiednim do panujących warunków atmosferycznych.
8. Wszystkie objawy złego samopoczucia, które powstały podczas zajęć należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi.
9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posługiwania się kijami w sposób pokazany przez instruktora, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich zwrotu po zakończonym treningu.
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja treści niniejszego regulaminu.

 

RODZAJE ZAJĘĆ NORDIC WALKING

GRUPA RELAKS

Zajęcia o niskiej intensywności, z naciskiem na zaangażowanie jak najwięcej mięśni ciała oraz na doskonalenie techniki. Zajęcia przeznaczone dla osób chcących spokojnie maszerować, po chorobach i rehabilitacji oraz szybko męczących się. Podczas tych zajęć również uczymy  techniki marszu.

GRUPA FITNESS

Zajęcia dla osób pragnących  zwiększyć wydolność organizmu, przyspieszyć metabolizm i zredukować tkankę tłuszczową a także kształtować  sylwetkę. Podczas tych zajęć odcinki marszu przeplatane są ćwiczeniami kształtującymi mięśni całego ciała.
Każde zajęcia poprzedzamy rozgrzewką, przygotowującą organizm do zwiększonego wysiłku fizycznego, a kończymy ćwiczeniami rozciągającymi, które rozciągają napięte mięśnie i uspokajają ciało po treningu. Zajęcia wzbogacamy ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.