Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

1. Termin i miejsce imprezy: 13 maja 2017 r.,
baza: Plaża Miejska MORiW nad jeziorem Rudnickim

2. Organizator:
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądz

3.Sponsorzy:
Starostwo Powiatowe,
MORiW,
Ocetix ,
Stek,
Kino HELIOS Grudziądz,
Restauracja Rudnicki KORSARZ,

3. Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Anna Krzyżykowska
Sędzia główny: Piotr Mazur
Budowa tras: TZ/TT Robert Jaworski TU/TP Rafał Dulski
Instruktorzy TP Beata Chodziutko-Furso, Rafał Zbrzeźny
Sekretariat Krzysztof Furso, Celina Furso, Matylda Ciborowska
Pozostali organizatorzy: Aleksandra Herzke, Krzysztof Krzyżykowski, Pascal Tubbenhauer, Filip Chodziutko.

4. Uczestnictwo, forma tras, mapy i kategorie:
Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, kolorowe

Trasy -> proponowane (kategoriom wiekowym)
TZ - dla zaawansowanych -> TZ - urodzonym w roku 1995 i starszym
TU - dla średnio zaawansowanych -> TU - urodzonym w latach 1996-1999
TT - dla niezaawansowanych -> TM - urodzonym w latach 2000-2002
TP - dla początkujących -> TD - urodzonym w roku 2003 i młodszym
TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)

6. Ramowy program imprezy:
13 maja 2017 (sobota)
9.00 – 9.45 – przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 – 10.20 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.30 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
14.00 – 15.00 – uroczyste zakończenie zawodów

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.
Wybór trasy należy do uczestnika.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2017 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2017.

5.Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia (nazwa szkoły/klubu, liczby zawodników na poszczególnych trasach) do 11.05.2017 , mailem: ekotonkino@gmail.com
Opiekunowie drużyn proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 12.05.2017r. do 14.00. W dniu zawodów można listę uaktualnić.

Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w dniu imprezy będzie pobierane według kategorii wiekowych:
TD - 3 zł; TM - 4 zł ; TJ - 5 zł ; TS - 6 zł.

Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

6. Świadczenia:
- mapa dla każdego uczestnika (w razie deszczu w „koszulce”) - potwierdzenie punktów do OInO i OTP
- dyplomy i nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU, TZ
- ognisko, kiełbaska, chleb i herbata po etapie.
Na miejscu czynna Restauracja Rudnicki „KORSARZ”.

7. Uwagi końcowe:
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego.
- Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Punktacja wg zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK.
- Istnieje możliwość zakupu książeczek InO w cenie 3,50 zł.
- Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz publikację zdjęć.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Do zobaczenia na szlaku!

powrót do listy