Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

MORiW informuje, że w dniach od 20 do 31 maja nastąpi wycinka 15 drzew na Górze Zamkowej w Grudziądzu. Konieczność ich usunięcia stwierdzono na podstawie inwentaryzacji, którą wykonał miejski Architekt Zieleni. Zgodę na usunięcie drzew wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Stan wytypowanych do wycinki drzew może zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia.
Usunięte zostanie 15 drzew. Ze względu na to, że część z nich znajduje się na skarpach, usuwane będą z wykorzystaniem technik linowych przez specjalistyczną firmę zajmującą się wycinką drzew. Będzie to 11 klonów, 2 robinie akacjowe, 1 głóg drobnoszyjkowy i 1 lipa drobnolistna. Wszystkie drzewa przeznaczone do usunięcia to okazy obumarłe lub nierokujące szans na przeżycie, które ze względów bezpieczeństwa ludzi i mienia należy bezzwłocznie usunąć. Drzewa posiadają silny posusz w koronie, sięgający 50% całej korony, są silnie porażone przez jemiołę. Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy  o ochronie przyrody przeprowadził oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia, podczas których nie stwierdzono w obrębie drzew obecności jak i śladów bytowania gatunków roślin i zwierząt prawnie chronionych. Nie stwierdzono także występowania na nich gniazd i dziupli. Oznacza to, że wycinkę można wykonać niezwłocznie, a nie tylko, jak się powszechnie uważa, do 15 marca każdego roku. W przypadku stwierdzenia podczas prac obecności zasiedlonego gniazda, wycinka danego drzewa zostanie przerwana i dokończona po okresie lęgowym ptaków.
MORiW przejął opiekę nad terenami Góry Zamkowej od stycznia 2021 roku. Pierwszymi działaniami nowego administratora było dokonanie przeglądu starodrzewu, gdyż zaniedbania w pielęgnacji i wycince drzew mogą być potencjalnie niebezpieczne dla ludzi. Poza wytypowaniem drzew do wycinki, wskazano także drzewa do pielęgnacji. O środki na te działania MORiW zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacja obejmować ma także uzupełnienie nasadzeń na terenie bezpośrednio otaczającym wieżę Klimek. Konkurs na przyznanie dotacji nie został jeszcze rozstrzygnięty. Powstaje także koncepcja rewitalizacji Parku Miejskiego Góra Zamkowa, która obejmować będzie kompleksowe przywrócenie wartości zabytkowych założenia, a także dostosowanie go do nowych, współczesnych oczekiwań mieszkańców. Koncepcja gotowa będzie w lipcu tego roku.

powrót do listy