Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Wirtualny Bieg Kobiet

Organizowany przez MORiW Bieg Kobiet, nazywany najbardziej kolorowym biegiem w mieście, na stałe wpisał się do kalendarza miejskich imprez rekreacyjnych. Co roku kilkaset osób w kolorowym korowodzie, w zabawnych przebraniach, z kolorowymi akcesoriami przemierza ścieżki Parku Miejskiego w symbolicznym, aktywnym powitaniu wiosny i kultywowaniu marcowego święta kobiet. Bieg Kobiet był ostatnim biegiem, który udało się nam zorganizować przed pandemią koronawirusa. Mimo iż nadal nie mamy możliwości zorganizowania imprezy w terenie, zapraszamy do udziału w wirtualnej odsłonie Biegu Kobiet.


Zapraszamy do przemierzenia minimum 3 km trasy (może być bieg, marsz, Nordic Walking czy trening na bieżni mechanicznej), zarejestrowania tego faktu na urządzeniach monitorujących aktywność i przesłania do nas na email biuro@polmaratongrudziadz.pl.


Bieg Kobiet stał się niepowtarzalną imprezą ze względu na to i ż chyba wszyscy uczestnicy przygotowywali na ten dzień niepowtarzalny strój. Kolorowe przebrania, zabawne peruki, szalone makijaże – chcemy namówić was abyście nie rezygnowali z tego elementu i uwiecznili na zdjęciu swój niepowtarzalny biegowy wygląd. Oczywiście zdjęcia przysyłacie do nas, stworzymy z nich galerię wirtualnego Biegu Kobiet.Wpisowe na bieg to 20 zł. Dla wszystkich uczestników przygotowujemy medal pamiątkowy.

Link to zapisów: https://wbtiming.pl/BiegKobiet2021


Biegamy od 22 lutego do 8 marca. Zgłoszenia ukończenia biegu przyjmujemy do 10 marca. Od 11 do 31 marca będzie można odbierać medale z Mariny przy ul. Portowej 8 codziennie od 8.00 do 20.00.

Izabela Piwowarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

 

 

REGULAMIN WIRTUALNEGO BIEGU KOBIET 


ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz.
CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie, w szczególności w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.
3. Promocja Grudziądza.
5. Integracja społeczności lokalnych i zaangażowanie do aktywności.
TERMIN I MIEJSCE
1. Wirtualny Bieg Kobiet w Grudziądzu należy pokonać w dniach 22.02 – 8.03 2021.
2. Miejsce startu i mety: dowolnie wybrane.

TRASA
1. Dystans Biegu Kobiet w Grudziądzu to 3 kilometry.
2. Trasa wyznaczona jest indywidualnie przez uczestnika.
3. Uczestnik może pokonać trasę biegiem, marszem, chodem Nordic Walking, na nartach biegowych, na bieżni mechanicznej itp.
3. Uczestnik może rejestrować swój wirtualny bieg na dowolnym urządzeniu rejestrującym czas i dystans pokonanej trasy (zegarek, telefon lub inne urządzenie).
POMIAR CZASU I TRASY
1. Pomiar czasu i trasy prowadzony jest przez każdego uczestnika za pomocą dowolnej aplikacji rejestrującej aktywność.
2. Uczestnik musi przesłać Organizatorowi zapis biegu z widocznym dystansem i czasem po ukończonym biegu najpóźniej do 10 marca 2021 roku do godziny 23:59. Wynik należy przesłać na maila – biuro@polmaratongrudziadz.pl.
ZGŁOSZENIA
1.Warunkiem uczestnictwa w wirtualnym Biegu Kobiet w Grudziądzu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wbtiming.pl oraz dokonanie opłaty startowej w wysokości 20 złotych. 
2. Opłatę startową można dokonać podczas rejestracji poprzez automatyczny system elektroniczny za pośrednictwem strony www.wbtiming.pl. Opłatę startową należy wpłacić za pomocą płatności elektronicznej PayLine udostępnionej na stronie obsługującej zapisy www.wbtiming.pl (każdy uczestnik musi posiadać adres email).
3.Dokonanie rejestracji w systemie www.wbitiming.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
4. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 18. roku życia mogą uczestniczyć w biegu pod opieką osoby dorosłej.
5.Łączny limit miejsc wynosi 300 uczestników opłaconych. Decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenia opłaty startowej.
8.Organizator zapewnia pamiątkowy medal. Medal będzie można odebrać od 9  do 31 marca 2021 roku w Marinie (ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz) w godzinach 8-20, po przesłaniu Organizatorowi maila z screenem wyniku z aplikacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg Kobiet (wirtualny) odbędzie się w dniach 22 lutego -8 marca 2021 roku w dowolnym miejscu. Uczestnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
2. Rejestracja uczestnika Biegu Kobiet w Grudziądzu traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. Osoby uczestniczące w Biegu Kobiet w Grudziądzu  są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz stosować do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i innych organów administracji rządowej związanych ze stanem epidemii.
6. Dodatkowych informacji udziela p. Izabela Piwowarska, tel. 56 46 256 54 oraz mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl w godzinach 8:00-15:00.
7. Administratorem danych osobowych pobranych na potrzeby rejestracji zawodnika jest firma Digital Max Michał Borkowski, ul. Wybickiego 35, 86 – 300 Grudziądz. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu, i odbioru medali pamiątkowych. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO)

powrót do listy