Informacjaturystyczna
PatyczakiNordic Walking
KorsarzRestauracja
CampingRudnik

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na realizację zadania „Rewitalizacja zieleni w obiekcie zabytkowym Park Miejski Góra Zamkowa poprzez cięcia sanitarne,  cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających”.

Całkowity koszt zadania to 112.857 tys, z czego dofinansowanie wyniesie 76.528,5 zł, a wkład własny 36.628,50 zł.

Zadanie obejmuje kompleksową pielęgnację drzewostanu na Górze Zamkowej a także uporządkowanie roślinności na terenie przy Klimku i dosadzenie tych, które nie przetrwały.
Poza wycinką drzew obumarłych, która już się zakończyła, pozostałe wymagające pielęgnacji drzewa poddane zostaną cięciom technicznym i sanitarnym – zdjęcie posuszu, usuniecie jemioły, cięcia stabilizujące.
Ponadto pojawi się 408 roślin – drzew, krzewów, bylin i pnączy, które uzupełnią kompozycję roślinną wokół Klimka.

Fot. Magdalena Biernat

powrót do listy