Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki ogłasza nabór na kurs sędziowski organizowany w Grudziądzu.
W ramach kursu zostaną przeprowadzone 3 spotkania z kandydatami oraz ocena uzyskanych przez nich umiejętności w praktyce.
Znaczna część szkolenia będzie prowadzona w formie zdalnej – Wydział Sędziowski wskaże kandydatom zakres materiału (z przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji) do samodzielnego opanowania w określonym terminie. Poziom zdobytej wiedzy będzie można sprawdzać poprzez rozwiązywanie przygotowywanych przez Wydział Sędziowski testów (do ich rozwiązywania konieczny będzie dostęp do programu MS Excel).
W trakcie spotkań, wykładowcy będą przekazywali wiedzę praktyczną z zastosowania przepisów oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości ich dotyczące. W trakcie ostatniego spotkania kandydaci będą zobowiązani zaliczyć egzamin ze znajomości przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: 30 września 2017 r.
Miejsce: ul. Sienkiewicza 22, Grudziądz (obiekty MORiW, siedziba ASK Basketstal)
Koszt kursu:
- 250 zł dla kandydatów na sędziów boiskowych(obejmuje także kurs dla sędziów stolikowych),
- 150 zł dla kandydatów na sędziów stolikowych.

Wpłat należy dokonywać na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki o numerze:
45 1140 2004 0000 3802 7609 8215(mBank).
W tytule przelewu proszę wpisać: „kurs sędziowski, Grudziądz”.
Wyżej wymienione kwoty pokrywają opłatę licencyjną sędziego na sezon 2017/2018. Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki oferuje także pomoc w zakupie sprzętu sędziowskiego w preferencyjnych cenach.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail sedziowie@kpzkosz.comw terminie do 28 września 2017 r., podając:
- imię i nazwisko,
- nr PESEL,
- nr telefonu,
- czy kandydat zamierza wziąć udział w kursie dla sędziów boiskowych, czy stolikowych.

Wszelkie zapytania proszę również kierować pod wskazany powyżej adres e-mail.
Minimalny wiek kandydata to 16 lat. Dopuszcza się udział w kursie osób, które jeszcze nie ukończyły 16 lat, z zastrzeżeniem, że czynności sędziego koszykówki będą mogły wykonywać dopiero po osiągnięciu tego wieku, do osiągnięcia pełnoletności –za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

powrót do listy