Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Lodowisko w Parku Miejskim czynne b�dzie codziennie od 10.00 do 14.00 i od 16.00 do 20.00 (ostatnie wej�cie o 19.00). Pomi�dzy 14.00 a 16.00 trwa� b�dzie przerwa techniczna (czyszczenie i wyrównanie tafli).
Ceny biletów za 45 minut: normalny 7 z�, ulgowy 4 z�. Wypo�yczenie �y�ew: 5 z� na 45 min, plus zwrotna kaucja 20 z�.
Szczegó�owy cennik: http://moriw.pl/obiekty-rekreacyjne/lodowisko#cennik
W niedziele od 10.00 do 12.00 zapraszamy rodziców z dzie�mi.
15, 22 i 29 grudnia o godz. 10.00 zaj�cia (nauka jazdy, zabawy na lodzie) prowadzi� b�dzie instruktor.

powrót do listy